Interessant artikel van het Sociaal en Cultureel Planbureau 2014
Datum: 25/06/24 - 20:30 pm   296 Onderwerpen en 3.662 berichten

Auteur Onderwerp: Interessant artikel van het Sociaal en Cultureel Planbureau 2014  (gelezen 7072 keer)

10 november 2017 (17:06:21)
gelezen 7072 keer

Pietert

  • Man met KS
  • Ervaren lid

  • Offline

  • 245
Hieronder de tekst uit een lijvig rapport over intersexe. Wil je het hele rapport lezen dan kan je dat hier vinden: https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2014/Leven_met_intersekse_DSD  het is 'maar' 83 pagina's.... ;)

Leven met intersekse/dsd
Een verkennend onderzoek naar de leefsituatie van personen met intersekse/dsd
Jantine van Lisdonk
Sociaal en Cultureel Planbureau
Den Haag, juni 2014
De definitie die we in dit rapport hanteren, is gebaseerd op alle bovenstaande definities:
Intersekse/dsd is een parapluterm voor diverse aangeboren condities, waarbij de ontwikkeling  van het geslacht verschilt van wat medici over het algemeen onder ‘man’ of ‘vrouw’ verstaan. Het gaat om verschillen in de chromosomen, geslachtsklieren of de anatomie.
Aangezien intersekse/dsd wel eens wordt verward met transgender zijn of met homoseksueel of lesbisch zijn, lichten we hier het verschil tussen deze groepen toe. Kortgezegd houdt intersekse/dsd verband met iemands sekse, en niet zozeer met iemands seksualiteit, genderidentiteit of seksuele oriëntatie.
Intersekse/dsd heeft als conditie niet direct met seksualiteit te maken. Wel kan intersekse/dsd gevolgen hebben voor iemands beleving van en ervaring met seksualiteit.

Pagina 23 Syndroom van Klinefelter (k s-syndroom of SvK)
Dit syndroom, dat ook bekend staat als 47,xxy, treft alleen personen die als jongetje
geboren worden. Zij hebben naast de 46 chromosomen een extra X-chromosoom.
Dit komt bij ongeveer 1 op 600 à 700 mannen voor en is daarmee een van de meest voorkomende vormen van intersekse/dsd. Bij deze conditie wordt onvoldoende testosteron
aangemaakt, waardoor de puberteit langzamer op gang komt en soms niet doorzet.
De penis en testes zijn relatief klein voorafgaand aan de puberteit. De gevolgen van
onvoldoende testosteronproductie worden in de puberteit zichtbaar. Deze jongens
ontwikkelen dan relatief minder spiermassa en hun vet- en haarverdeling is vaak anders
dan bij de meeste mannen. Er kan sprake zijn van enige borstvorming. Het volume van
de testes blijft ook op volwassenen leeftijd klein. Dit syndroom kan gepaard gaan met
een lijst aan symptomen, waaronder problemen met concentratie, geheugen, coördinatie,
vermoeidheid, uiten van emoties en sociale omgang. Jongens en mannen hebben
zelden álle symptomen en er zijn grote verschillen tussen hen. Hierdoor wordt het
syndroom van Klinefelter niet altijd herkend en vastgesteld door artsen. Naar schatting
wordt het syndroom van Klinefelter bij de helft van de jongens en mannen die het hebben,
niet vastgesteld. Het kan zijn dat jongens zich niet tot een dokter wenden wegens
weinig klachten of dat bij klachten een goede diagnose uitblijft. Wanneer de diagnose
is gesteld, dan krijgen ze vaak testosteron toegediend via een gel, injectie of capsule.
Ze krijgen hierdoor soms meer energie, kunnen zich beter concentreren, hebben meer
zin in seks, worden assertiever, ontwikkelen makkelijker spiermassa en krijgen een
andere vetverdeling. Ook neemt de kans op botontkalking af. Deze mannen hebben vaak
vruchtbaarheidsproblemen, omdat in de puberteit de zaadcelproductie snel afneemt.
De meeste jongens die opgroeien met het syndroom van Klinefelter voelen zich later
man, maar het komt ook voor dat personen zich later vrouwelijker voelen of identificeren
als vrouw.
Noot: Tijdens dit verkennende onderzoek was er bij veel geïnterviewden dankbaarheid voor de
erkenning en aandacht voor hun verhaal, en het uit de taboesfeer halen van problemen
waar ze tegenaan liepen als gevolg van hun intersekse/dsd-conditie. In het afgelopen
jaar is de internationale aandacht voor deze mensen gegroeid. Ook in Nederland hebben
de ontwikkelingen niet stilgestaan als gevolg van een samenloop van de aangekondigde
verkenning van de minister, de oprichting van het nnid en aandacht in het medische
veld door onderzoek en publicaties. Het is duidelijk een veld in beweging.
« Laatst bewerkt op: 11 november 2017 (08:43:08) door Beheerder »

Tags: